Om oss / Kontakt

Vår visjon er å utvikle denne delen av Golsfjellet til å bli et hytteområde som skiller seg fra det vi ofte ser i dagens hyttemarked.

Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd. Nystølfjellet hyttefelt er på 600 dekar og er regulert til landbruksformål med spredt hyttebygging. Det er planlagt i alt 91 tomter der arealplanlegger og landskapsarkitekt har vektlagt god plass og store friområder rundt tomtene. Nystølfjellet tilrettelegger for å ivareta natur og friluftsliv i området ved at hyttenes plassering er tilpasset terrenget, samt ved begrensninger i areal og høyde.

I forbindelse med reguleringsplanen har Fylkesmannen i Buskerud uttalt: «Denne delen av Golsfjellet er eit område med regional og nasjonal verdi når det gjelder naturvern og friluftsliv. Byggeområde ligg mellom viktige våtmarksområde og eit større inngrepsfritt område ved Nystølsfjellet«

Selskapet

Nystølfjellet AS (org.nr. 987 394 757) er etablert av 8 grunneiere og utvikler hytte- og fritidsområder ved Varhovd på Golsfjellet.

Tlf: 90013420 / 91138213

Kontakt oss

Kontaktakjema (#1)