Felt 5 – Totalt 29 tomter. Dette feltet ble påbegynt sommeren 2019 og all Infrastruktur er ferdig.
13 tomter er solgt og 1 hytte for salg er under bygging.

Kontakt: Torstein – 900 13 420 eller Magne – 911 38 213

Tomt Status Ca Areal Høyde terreng Maks mønehøyde Tillatt BRA Prisant  *)
63 Ledig 1,900  ca 989 m.o.h. 5,5 174 + 36      B
64 Solgt 1,800 ca 989 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
65 Solgt 1,200 ca 984 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
66 Solgt 1,450 ca 975 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
67 Solgt 1,250 ca 975 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
68 Ledig 1,500 ca 973 m.o.h. 5,5 174 + 36 HU
69 Solgt 1,200 ca 968 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
70 Solgt 1,500 ca 966 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
71 Ledig 1,100 ca 988 m.o.h. 5,5 174 + 36 Hytte for salg under bygging (HU)
72 Ledig 1,350 ca 989 m.o.h. 5,5 174 + 36
73 Solgt 2,600 ca 988 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
74 Ledig 1,250 ca 992 m.o.h. 5,5 174 + 36 HU
75 Solgt 1,650 ca 994 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
76 Ledig 2,150 ca 988 m.o.h. 5,5 174 + 36 M
77 Solgt 1,150 ca 989 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
78 Solgt 1,450 ca 993 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
79 Ledig 1,250  ca 987 m.o.h. 5,5 174 + 36
80 Ledig 1,350 ca 985 m.o.h. 5,5 174 + 36
81 Ledig 1,600 ca 986 m.o.h. 5,5 174 + 36 T
82 Ledig 1,800 ca 983 m.o.h. 5,5 174 + 36
83 Ledig 1,300 ca 989 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT
84 Ledig 2,150 ca 990 m.o.h. 5,5 174 + 36
85 Ledig 2,050 ca 990 m.o.h. 5,5 174 + 36           B
86 Ledig 1,950 ca 990 m.o.h. 5,5 174 + 36
87 Ledig 2,250 ca 985 m.o.h. 5,5 174 + 36 O
88 Ledig 1,750 ca 987 m.o.h. 5,5 174 + 36 Ø
89 Ledig 1,650 ca 984 m.o.h. 5,5 174 + 36
90 Ledig 1,750 ca 984 m.o.h. 5,5 174 + 36
91 Solgt 1,800 ca 983 m.o.h. 5,5 174 + 36 SOLGT

*)
Det er ikke faste tomtepriser, men prisantydning er fra ca 1.300.000 og oppover
Prisen er inkl tilkobling vann og avløp, samt vei og strøm til tomtegrensen.

Tomtene ligger i et storslått fjell- og naturområde 975 – 1015 m.o.h. med flott utsikt mot Hallingskarvet, Jotunheimen og fjellområdene i Gol, Ål, Hemsedal og Valdres. Tomtene ligger vestvendt i lett bjørkeskog med god plass og store friområder rundt tomtene.
Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd.

Nystølfjellet hyttefelt er på  600 dekar og er regulert til landbruksformål med spredt hyttebygging. Det er planlagt i alt 91 tomter hvor arealplanlegger og landskapsarkitekt har vektlagt god plass og store friområder rundt tomtene. Nystølfjellet tilrettelegger for å ivareta natur og friluftsliv i området ved at hyttenes plassering er tilpasset terrenget, samt ved begrensninger i areal og høyde.

Tomtene ligger like ved fylkesgrensen mellom Viken (Buskerud) og Innlandet (Oppland), midtveis mellom bygdebyene Gol og Fagernes. Det er lett adkomst til feltet som ligger 5 km på sørsiden av Fv51.

Alle tomtene har høy standard med vinterbrøytet vei, strøm, vann og avløp. Pr. juli 2022 er det bare ledige tomter i felt 5. Priser fra kr 1.300.000 inkludert tilkoblingsavgift for vann og avløp. For disse tomtene er det maksimalt tillatt med 174 m2 bygningsmasse, med en maksimal mønehøyde på 5,5m.

Som tomtekjøper står du fritt til å velge entreprenør og hytteleverandør. Eksempler på leverandører som har levert hytter på Nystølfjellet er Drammenshytta, Eikås hytter, Saltdalshytta, Ålhytta, Stjernenhytten, Massive Wood Construction og Estiske laftehus. Vi har samarbeid med flere hytteleverandører og kan også være behjelpelig med å knytte kontakt og skaffe tilbud fra lokale håndverkere.

Fantastisk natur 1000 meter over havet.

Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på denne siden hvis du ønsker mer informasjon om hytter i dette området.