Felt 4 – Dette feltet er opparbeidet sommeren 2017 og består av 13 tomter. Alle tomter er solgt.

Ta kontakt for mer detaljer eller melde din interesse på attraktive tomter.

Tomt Status Ca Areal Høyde terreng Maks mønehøyde Tillatt BRA Prisantydning
50 Solgt 1,250 975 – 1000 5,5 174 + 36  SOLGT
51 Solgt 1,250 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
52 Solgt 1,000 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
53 Solgt 1,150 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
54 Solgt 1,000 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
55 Solgt 1,500 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
56 Ledig 1,000 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
57 Solgt 1,400 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
58 Solgt 1,500 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
59 Solgt 1,650 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
60 Ledig 1,300 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
61 Ledig 1,350 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
62 Solgt 1,500 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT

Prisantydninger inkluderer tilkoblingsavgifter for vann og avløp, samt adkomstvei inn til tomten.

Tomtene ligger i et storslått fjell- og naturområde 975 – 1015 m.o.h. med flott utsikt mot Hallingskarvet, Jotunheimen og fjellområdene i Gol, Ål, Hemsedal og Valdres. Tomtene ligger vestvendt i lett bjørkeskog med god plass og store friområder rundt tomtene.
Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd.

Nystølfjellet hyttefelt er på  600 dekar og er regulert til landbruksformål med spredt hyttebygging. Det er planlagt i alt 91 tomter hvor arealplanlegger og landskapsarkitekt har vektlagt god plass og store friområder rundt tomtene. Nystølfjellet tilrettelegger for å ivareta natur og friluftsliv i området ved at hyttenes plassering er tilpasset terrenget, samt ved begrensninger i areal og høyde.

Tomtene ligger like ved fylkesgrensen mellom Buskerud og Oppland, midtveis mellom bygdebyene Gol og Fagernes. Det er lett adkomst til feltet som ligger 5 km på sørsiden av Fv51.

Alle tomtene har høy standard med vinterbrøytet vei, strøm, vann og avløp. Pr. januar 2015 er det ledige tomter i felt 3. Priser fra kr 890.000 inkludert tilkoblingsavgift for vann og avløp. For disse tomtene er det maksimalt tillatt med 174 m2 bygningsmasse. Det er begrenset gesimshøyde på 3,2 m på noen av tomtene.

Som tomtekjøper står du fritt til å velge entreprenør og hytteleverandør. Eksempler på leverandører som har levert hytter på Nystølfjellet er Drammenshytta, Eikås hytter, Saltdalshytta, Ålhytta, Stjernenhytten, Massive Wood Construction og Estiske laftehus. Vi har samarbeid med flere hytteleverandører og kan også være behjelpelig med å knytte kontakt og skaffe tilbud fra lokale håndverkere.

Fantastisk natur 1000 meter over havet.

Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på denne siden hvis du ønsker mer informasjon om hytter i dette området.