Felt 4 – Dette feltet er opparbeidet sommeren 2017 og består av 13 tomter. Alle tomter er solgt.

Ta kontakt for mer detaljer eller melde din interesse på attraktive tomter.

Tomt Status Ca Areal Høyde terreng Maks mønehøyde Tillatt BRA Prisantydning
50 Solgt 1,250 975 – 1000 5,5 174 + 36  SOLGT
51 Solgt 1,250 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
52 Solgt 1,000 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
53 Solgt 1,150 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
54 Solgt 1,000 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
55 Solgt 1,500 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
56 Ledig 1,000 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
57 Solgt 1,400 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
58 Solgt 1,500 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
59 Solgt 1,650 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
60 Ledig 1,300 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
61 Ledig 1,350 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT
62 Solgt 1,500 975 – 1000 5,5 174 + 36 SOLGT

Prisantydninger inkluderer tilkoblingsavgifter for vann og avløp, samt adkomstvei inn til tomten.

Fantastisk natur 1000 meter over havet.

Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd.

Jeg vil vite mer

Meny