Tomt Status Areal Høyde terreng  Maks mønehøyde Tillatt BRA Prisant
32 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36  Solgt
33 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36  Solgt
34 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
35 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
36 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
37 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
38 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
39 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
40 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
41 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
42 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
43 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
44 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
45 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
46 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
47 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36  Solgt
48 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
49 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt

Tomtene ligger i et storslått fjell- og naturområde 975 – 1015 m.o.h. med flott utsikt mot Hallingskarvet, Jotunheimen og fjellområdene i Gol, Ål, Hemsedal og Valdres. Tomtene ligger vestvendt i lett bjørkeskog med god plass og store friområder rundt tomtene.
Nystølfjellet er motstykket til fjellandsbyen med afterski. Det er et område for rekreasjon og hvor nærhet til naturen er i fokus. For Nystølfjellet er det viktig at området framstår som et friluftsområde også etter at det er ferdig utbygd.

Nystølfjellet hyttefelt er på  600 dekar og er regulert til landbruksformål med spredt hyttebygging. Det er planlagt i alt 91 tomter hvor arealplanlegger og landskapsarkitekt har vektlagt god plass og store friområder rundt tomtene. Nystølfjellet tilrettelegger for å ivareta natur og friluftsliv i området ved at hyttenes plassering er tilpasset terrenget, samt ved begrensninger i areal og høyde.

Tomtene ligger like ved fylkesgrensen mellom Buskerud og Oppland, midtveis mellom bygdebyene Gol og Fagernes. Det er lett adkomst til feltet som ligger 5 km på sørsiden av Fv51.

Alle tomtene har høy standard med vinterbrøytet vei, strøm, vann og avløp. Pr. januar 2015 er det ledige tomter i felt 3. Priser fra kr 890.000 inkludert tilkoblingsavgift for vann og avløp. For disse tomtene er det maksimalt tillatt med 174 m2 bygningsmasse. Det er begrenset gesimshøyde på 3,2 m på noen av tomtene.

Som tomtekjøper står du fritt til å velge entreprenør og hytteleverandør. Eksempler på leverandører som har levert hytter på Nystølfjellet er Drammenshytta, Eikås hytter, Saltdalshytta, Ålhytta, Stjernenhytten, Massive Wood Construction og Estiske laftehus. Vi har samarbeid med flere hytteleverandører og kan også være behjelpelig med å knytte kontakt og skaffe tilbud fra lokale håndverkere.

Eksempler på solgte hytter i området.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på denne siden hvis du ønsker mer informasjon om hytter i dette området.