Tomt Status Areal Høyde terreng  Maks mønehøyde Tillatt BRA Prisant
32 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36  Solgt
33 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36  Solgt
34 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
35 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
36 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
37 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
38 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
39 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
40 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
41 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
42 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
43 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
44 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
45 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
46 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
47 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36  Solgt
48 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt
49 Solgt 975 – 1000 5,5 174 + 36   Solgt

Eksempler på solgte hytter i området.

Jeg vil vite mer

Meny