Tomt Status Areal Høyde terreng Maks mønehøyde BRA Prisant
1 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
2 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
3 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
4 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
5 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
6 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
7 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
8 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
9 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
10 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
11 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
12 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
13 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
14 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
15 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
16 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
17 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
18 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
19 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
20 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
21 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt
22 Solgt 975 – 1000 5,5 Solgt

Eksempler på solgte hytter i området.

Jeg vil vite mer

Meny