Endringer i reguleringsplan

Tomter

Gol kommune har vedtatt justeringer til reguleringsplanen for området

I hovedsak gjelder dette økt bygningsmasse for tomtene 32-91, samt mindre justeringer.

Les reguleringsbestemmelsene her: Reguleringsplan F11 og se kartet på: Plankart F11

Jeg vil vite mer

Meny