MØTEREFERAT    Møte : Styremøte Nystølfjellet løypelag
Tid/sted: 29.04.13. Gol VG.
Tilstede: Guttorm,Ola ,Arne og Åsmund.
Forfall : Arnstein,Olav og Pål 

Referent: Åsmund

Sak 1. Evaluering av vintersesongen  2012/13.

En snørik vinter med preparering av mange  løypetrasser.
Veldig mange gode tilbakemeldinger på flotte løyper og trasser, en ny verden med maskinpreparerte løyper i vårt område er det mange som gir tilbakemelding på. En stor takk til Lars Slettemoen med medarbeidere for flott løypepreparering.

 

Sak 2. Løypebidrag og økonomi.

Det er 102  som har innbetalt frivillig løypebidrag, en betalingsprosent i forhold til utsendte giroer på ca. 50% Langehaugen Hytteforening betaler inn kr. 12000 i løypebidreg. Gol kommune har gitt Nystølfjellet Løypelag kr. 39000 i  løypebidrag 2013.

Lagets kassa beholding pr.07.05.12 er på kr 100751.

Sak 3. Rema 1000 Gol går inn som sponsor.

Rema 1000 Gol går inn som sponsor med kr. 15000 pr.år

Gol Campingsenter har sponset siden oppstart av løypelaget, sponset  kr. 30000 i 2013.

En stor takk til disse to firmaene som gjør at løypelaget har mulighet til å ta investeringer utenom  kostnadene ved bare løypepreparering.

 

Sak 4. Utforme brev til bedrifter med forespørsel om kjøp av andel i grillhytte, som vil gi reklameplass på grillhytten og vår hjemmeside.

 Ansvar : Guttorm utformer forslag til sponsorbrev/kontakt.

 

Sak 5. Organisering rydding og merking av sommerstier , og sette opp staur I vintertrasser.

 Ansvar  sommertrasser : Ola og Åsmund rydder og merker i sommertrassen i område Varhøvd, Hølstølen til Falken.

Guttorm tar ansvar for å etablere “broer og klopper” fra Varhovd til Svilestølan ( antar at det her trengs 2 broer og ca. 8 klopper), “ broer og klopper”  fra Svilestølan til Steinstølan ( ved Svilestølan trengs 2 broer og ca. 6 klopper, til Langevadet trengs 1 bro og ca. 3 klopper og 3 klopper fra Steinstølan og mot fjellet ) Til sammen utgjør dette 5 broer og 20 klopper, som utgjør ca. kr 30000,-.  Dette er midler som er sponset Gol Campingsenter.

Ansvar Vintetrasser Ola og Åsmund setter ned utlagt staur i område  N20 Varhøvd til N23 Svilestølan og N20 Varhøvd. N21, N7 og opp til Nystølvarden Guttorm N3 Steinstølan, N4, N22 og tilbake til Steinstølan.

Det settes av kr.10000 til innkjøp av pilskilt med stedsnavn for å gjøre merkingen enda bedre.

Ansvar: Guttorm

Nytt løypeskilt i kryss fra Johannesdalen og ovenfor Hølstølen med nytt punkt N9.1

 

Sak 6. Sette opp månedsbudsjett for leie av løypemaskin for kommende vintersesong 2013/14.

Se vedlegg.