Møte: Nystølfjellet Løypelag.
Dato: 28. November. 2012
Tilstede: Arnstein, Guttorm, Arne, Ola og Åsmund.

Sak 1 – Fastsetting av løypebidrag for 2013.
Fastsettes til kr 750. Sender ut giro ut i slutten av februar.

Sak 2 – Samarbeide med Tisleidalen Løypelag sesongen 2013, eventuelt
endring av traséer.
Se referat fra møte med Tisleidalen 1. Desember.

Møte: Fellesmøte mellom Tisleidalen og Nystølfjellet løypelag.
Dato: 1. November 2012
Tilstede: Styre i Tisleidalen Løypelag og fra Nystølfjellet løypelag – Ola, Arnstein og Åsmund.

Sak 1. Hvilke løypemaskiner som vil være i bruk.

Tisleidalen Løypelag har kommet til enighet med DNB, dvs.at maskinen som er stasjonert på Sanderstølen blir brukt og i tillegg har Tisleidalen Løypelag kjøpt inn en helt ny maskin.
Dette medfører at vi tilnærmet får opprettholdt løypenettet som forrige sesong.
Sak 2. Fordeling av tråkking av løypenett mellom Tisleidalen og
Nystølfjellet Løypelag.

– Løypelagene kjører tilnærmet samme traséene i 2013 som tidligere, men med noen endringer.
– Tisleidalen kjører fra Sanderstølen til krysset ovenfor Gautehaugen og tar
tur / retur derfra til N14 («Hallinghovda» på rundløpa til Hoftun hyttefelt) og kjører deretter til N9 (Hølstølen) og videre tur / retur fra N9 (Hølstølen) til N10 (Gamlestølen).
– Tisleidalen løypelag kjører fra N9 (Hølstølen) via N8 (Raudskridalen) til N7 (Raudskrinibbi).
– Nystølfjellet Løypelag er ansvarlig for løypekjøring fra N10 via Varhøvd til N7 (Raudskrinibbi) og til Nystølvarden.

Vi er godt fornøyd med resultatet av samarbeidet mellom løypelagene og alt ligger til rette for en flott sesong.
Løypemaskin har vært å tråkket i store deler av vårt løypenettet i kveld 10.12.2012.
Gå inn og se på www.skisporet.no .

Åsmund Hoftun
ref.
E-post: asmund.hoftun@nortura.no
Mobil:   +47 905 05 204