20110808 Møteref. Nystølfjellet løypelag

Møtereferat fra styremøte i Nystølfjellet Løypelag.

Møte avholdt på Gol vgs. mandag 8.08.2011

Disse møtte: Fra styret: Åsmund Hoftun, Ola Frøysok og Arne Bergli.

Ellers møtte: Guttorm Spillum.

 

Saker som ble behandlet:


 1. Tilsendt regning uoff.

  NL fikk et ukjent krav fra ?????????????. Kravet ble avvist og returnert.Saken løst uten kostnader for Nystølfjellet løypelag.
 1. Avholdelse av fellesmøtet
  I henhold til vedtektene skal Fellesmøte avholdes innen utgangen av april. Kanskje burde vi kalle inn til et Fellesmøte til høsten, eller?
  Vedtak: Det kalles inn til fellesmøte i høstferien 2011. Innkalling til fellesmøte for medlemmer i Nystølfjellet Løypelag. Sted: Lægeret camping og fritidssenter, Golsfjellet. Dato og tid: Lørdag 8 Oktober 2011, kl. 15.00.Ansvarlig for innkalling og gjennomføring er Åsmund.
 2. Løypekjøring kommende vintersesongVedtak:.
  Ola og Guttorm får fullmakt til å finne løsninger om løypekjøring sammen med GU. Ellers ble det bestemt at Ola Frøysok og til dels Arne Bergli blir tildelt den kjøring som skal gjennomføres som forenklet preparering med sporlede. Kravet til sporsleden er at sporsetteren kan løstes og at kun sletting/planering uten spor gjennomføres i utforkjøringer. Det forventes at dette er kjøring i størrelsesorden 15000 – 20000 kr.
 3. Info

 

Sommerstiene fra Varhøvd – Svilestølan – Steinstølan med avstikkere til fjellet er nå ferdig rydda.

 

Sommerkartet er etter vårt ønske, med en liten feil på stien fra Steinstølan til Nystølsvarden, som allerede er meldt til retting for neste år.

 

Arnstein har fått tilbud om å kjøpe litt mindre staur, ca 150stk  til kr. 6 pr stk. Arnstein kjøper inn dette partiet, som benyttes til merking av skiløypetraseer i nedre del av vårt område.

Referent:
Guttorm Spillum fører referat. Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

Guttorm Spillum

Ref.   SIGN