20110224 Etablering og drift av Nystølfjellet løypelag – – møteref.

Møtereferat fra møte i Nystølfjellet Løypelag.

Møte avholdt på Gol vgs. torsdag 24.2.2011

Til møtet er det innkalt personer med interesse i løyper opp mot og i Nystølfjellet.

Disse møtte:

Fra styret: Åsmund Hoftun, Ola Frøysok, Gunnar Eldstad, Arne Bergli og Arnstein Brenna.

Ellers møtte: Guttorm Spillum.

 

Saker som ble behandlet:

 

 1. Bankkonto:
  Hvem skal disponere kontoen? Guttorm S. har opprettet den og disponerer den nå. Skal Guttorm S. fortsatt disponere den og hvem ellers skal disponere kontoen?
  Vedtak: Guttorm Spillum og Åsmund Hoftun disponerer kontoen.
 2. Budsjett og økonomi
  Guttorm har vært i kontakt med GU og Kjell angående momsfri kjøring.
  I.h.t gjeldende regelverk er vi som frivillig lag fritatt for mva. Regning fra Tisleidalen Løypenett med kr 1000,- + mva for kjøring sendes GU for oppgjør og vi avregner GU med det nettobeløp de skal ha. Kjøringa organiseres via GU og vi betaler inn frivillig løypebidrag til GU.
  Vedtak: Organiseringen av kjøring og betaling følger som innstilt over. VIKTIG at vi prioriterer løypekjøringen strengt, siden det er stor usikkerhet i forhold til betalingsviljen av frivillig løypeavgift.
 3. Kjøreplan:
  Se prepareringsbeskrivelse på det felles løypekartet for hele Gol k.

Vedtak: Rundløypa Lægeret – Steinstølan – Svilestølan – Steinstølan – Hølstølen _ lægeret prepareres med løypemaskin i helger, uke 8/9 og påsken, dog med værforbehold.
Øvrige løyper grunnprepareres med løypemaskin og vedlikeholdes med snøscooter.

Hvem skal ha ansvar for å bestille kjøring?
Vedtak: Ansvarlig for organisering av løypeprepareringen er Arnstein Brenna i samarbeid med Åsmund Hoftun. NB! Arne Bergli varsles.

Styret samtalte om bidrag fra Lægeret Fritidssenter, som har bidratt med scooterpreparering av skiløyper fra Læreret mot Nystølvarden i mange år. Arne Bergli har også stått for gjennomføringen og opparbeidelsen av traseen fra Lægeret til Steinstølan og videre opp mot Nystølfjellet. I samtaler med Arne Bergli nevnte han at han ønsket å fortsette med sitt bidrag med scooterpreparering av skiløyper. Som utgangspunkt for budsjett kan dette bidraget for Nystølfjellet Løypelag sin del anslås til kr 10000,- .

 

Styret samtalte også om bidrag fra Kvanhøgd Turistsenter, som har bidratt med scooterpreparering av skiløyper fra Kvanhøgd Turistsenter mot Hølstølen. Styret mener at Kvanhøgd Turistsenter burde bidra med det samme som Lægeret Fritidssenter. Grunnet at Kvanhøgd Turistsenter  har inngått avtaler med enkelte hytteområder for inneværende år vil dette få virkning fra neste skisesong. Styret, med Åsmund Hoftun, jobber videre med dette.

Det er inngått avtale om preparering av løyper med Tisleidalen Løypelag for resten av vinteren.

Det vises til møte med GU og “Referat fra møte mellom Golsfjellet Utmarkslag BA og Nystølfjellet Løypelag” på DBC tirsdag den 15.02.11. kl. 19.00.
NB! Hele løypetraseen må for neste år kunne kjøres med løypemaskinen med samme bredde som Lars Slettemoen benyttet fra Lægret – Steinstølan og til Hølstølen.

 

 1. Brev til hytteeiereInnhold i brev til Hytteeiere og evnt. andre ble diskutert. Sendingen vil bestå av gratiskartet over skiløyper på Golsfjellet inklusive Nystølfjellet, faktura med avtalt tekst og utforming og et A4-kart som viset Nystølfjellet løypelag sitt løypenett med diverse informasjonstekst på baksiden
 2. Arbeidsoppgaver og informasjon
  Løypekartet for 2011 for hele Gol kommune er nå trykket og løypenettet vårt er med for første gang. Har vært endel frem og tilbake med div. navn prepareringsstandard og GPS-merking av løyper. Alt har ordnet seg veldig bra.
  Stikking av løyper. Arne B. har ansvar for stikkinga og fortsetter jobben sammen med Ola.
  Laminerte kart. Guttorm har ansvar for å utarbeide laminerte kart. Prøver å få de ut uke 8/9.
 3. Interaktive kart på Internett
  Både Tractrack (www.tractrac.com/ski/ ) og Skisporet (http://www.skisporet.no/ ) leverer interaktive kart på Internett. Tractrack er mest benyttet i Hallingdal, mens Skisporet er den løsningen som er mest benyttet i Norge og som fremstår mest attraktiv i forhold til brukervennlighet og layout.  Valdres benytter Skisporet
  Vi legger vårt løypenett under Tisleidalen sitt løypenett på Skisporet, se
  http://skisporet.no/oppland/tisleidalen . Vi prøver videre å få Storefjell og GU også over på denne løsningen som fremstår bedre og som har brukere.

 

 1. Referent:
  Guttorm Spillum fører referat. Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

 

 

Guttorm Spillum

Ref.   SIGN