20110106 Etablering av Nystølfjellet løypelag – – innkalling

Gol, 6.1.2011    Løypene opp mot og i Nystølfjellet.

Hei
Nå er traséen Hølstølen – Varhøvd – Svilestølan og Steinstølan ryddet helt igjennom og i meget god bredde!!

Pekere til endel dokumenter som er aktuelle for opprettelse av Nystølfjellet Løypelag.

Det innkalles herved til møte på Gol vgs, onsdag 12. januar kl. 19:30. Benytt nederste inngang. NB! Denne døren låses automatisk, så ring meg på tlf. 47010560 om døra er lukket.

Jeg håper at vi på dette møte velger et interim-styre, som kan forestå det videre arbeidet.

Jeg håper at Ola Frøysok, Åsmund Hoftun, Gunnar Eldstad, Arnstein Brenna, og Magne Hoftun bør være gode kandidater i dette styret.

Vi burde etter hvert få med noen hytteeiere i styret.
Arne Bergli, Arne Nibstad og jeg kan jo være aktive støttemedlemmer til laget er oppe og går.

 

Jeg sender også innkallingen til Golfjellet Utmarkslag ved Asle Bråtalien, Gol Kommune ved Liv Rosen, Gol Reisemål ved Gro Hjelmen og Gol IL til orientering om hva som rører seg.

Dersom noen av disse ønsker å delta på møtet er de hjertelig velkommen.

Dersom det er flere som burde vært innkalt ber jeg om at dere kaller inn de som burde vært med.

Fint om dere sender en tilbakemelding om dere kommer.

Vedlagte kart viser vel løypenettet vi snakker om?

Forslag til vedtekter som er vedlagt, bygger på vedtektene for Lenningen Løypelag.
http://lenningen.no/Loypelag_Vedtekter.html 
http://lenningen.no/Loypelag/Loypelag_index.html

Etablere samarbeide med Golsfjellet Utmarkslag v/ Asle Bråtalien  … snakka med Asle Bråtalien og de virker positive til samarbeide og kan f eks bidra med utsending og innbetaling for Nystølfjellet Løypelag som eget prosjekt. Videre avklare ”grenser” mellom innkrevingsområde og kjøring.

Vi må finne aktuelle medlemmer til løypelaget…

Håper Torstein Brøto kan skaffe oversikt (digitalt, for eksempel i  regneark) over alle som er medlemmer i Brennveien.
Andre hyttefelt ……

Sette opp;  hyttegrendene / velforeningens kontaktperson.

Valdes Destinasjonen sendte ut denne informasjonen ut i 2010;

For flere av løypelagene har det blitt en utfordring med at de er organisert som et SA/samvirkeform. Dette gjelder også de som tidligere har vært registrert som BA/andelslag, og som nå har krav om å gå over til samvirkeform. For å kunne registrere seg i frivillighetsregisteret og dermed ha mulighet for momskompensasjon og registrering i Grasrotandelen er ikke samvirkeform godtatt. Vår revisor, Magne Ruud, anbefaler løypelagene som nå er SA/BA å endre sin juridiske form til lag eller forening, og blant annet Aurdal/Kruk løypelag er organisert på denne måten (http://www.loypelaget.no/ ). Kulturdepartementet vil i løpet av januar legge ut et høringsnotat som tar for seg momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, der det er utarbeidet en forenklet modell for å gjøre arbeidet for lokale lag organisasjoner så enkelt som mulig.

 

Under følger en del aktuelle lenker for løypelag.

Informasjon om registrering av lag og forening:
http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2411/hParent_16/hDKey_1

Informasjon om gebyr for registrering og tinglysning:
http://www.brreg.no/reg_gebyrer/

Informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret:
http://www.brreg.no/frivillighet/

Lov om register for frivillig virksomhet:
http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-088.html

Informasjon om Grasrotandelen:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/

Informasjon fra Kulturdepartementet angående høring: Momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner 2010: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/tema/frivillig_virksomhet/momskompensasjonsordning-for-frivillige-.html?id=589333

 

Med vennlig hilsen,

Guttorm Spillum
Som har jobbet med løypetraséer og nå ønsker å bidra til at det etableres et Nystølfjellet løypelag.